Zpět

Kiara Arkandela

Oblíbená, vlivná a populární předsedkyně Velké rady čarodějů. Eriliaňané jí svěřují předsednické křeslo v Kruhovém sále už přes třicet let. Perfektní a dokonalá za každé situace. Svoji politickou kariéru odstartovala krátce po ukončení Univerzity magických věd a velkou měrou se zasloužila o uzavření míru mezi mocnými erilianskými rody.

První díl
Druhý díl